top of page

Maʻemaʻe School is offering meals free of charge to all students.

 

Monday - Friday from June 13 - July 14, 2023.

Breakfast (7:00 - 8:30 a.m.)

Lunch (10:30 a.m. - 12:00 noon)

All meals must be consumed on campus. No take-out meals will be provided.

This Institution is an Equal Opportunity Provider

Screen Shot 2022-08-01 at 8.18.03 AM.png

Paaralang Ma'ema'e
ay nakatuon sa pagbuo ng isang hinaharap ng walang limitasyong mga posibilidad para sa lahat ng mga mag-aaral

Pang-araw-araw na Iskedyul

WALANG MGA MAG-AARAL NA PINAHINTULUTAN SA CAMPUS BAGO 7:30 AM HINDI MAKAPAGPASOK SA YMCA BAGO NG PROGRAMANG PAARALAN.

Lunes, Martes, Huwebes, at Biyernes

7:30 am - 1st Drop-off (Gr. 3-5 at mga kapatid, AT anumang mga mag-aaral na kumakain ng agahan)

7:40 am - 2nd Drop-off (Gr. K-2 na HINDI kumakain ng agahan)

7:50 - Nagtatapos ang agahan

7:55 am - Gr. 3-5 nagsisimula ang mga klase

8:05 ng umaga - Gr. Nagsisimula ang Mga Klase ng K-2

2:00 pm - Gr. 3-5 pagpapaalis

2:10 pm - Gr. Pagpapaalis sa K-2

 

Miyerkules

7:30 am - 1st Drop-off (Gr. 3-5 at mga kapatid, AT anumang mga mag-aaral na kumakain ng agahan)

7:40 am - 2nd Drop-off (Gr. K-2 na HINDI kumakain ng agahan)

7:50 - Nagtatapos ang agahan

7:55 am - Gr. 3-5 nagsisimula ang mga klase

8:05 ng umaga - Gr. Nagsisimula ang Mga Klase ng K-2

12:45 pm - Gr. 3-5 pagpapaalis

12:55 pm - Gr. Pagpapaalis sa K-2

Mangyaring tiyaking ang iyong anak ay kinuha sa loob ng 15 minuto mula sa kanilang oras ng pagtanggal.

Mga Anunsyo

Wala pang napa-publish na post na nasa wikang ito
Once posts are published, you’ll see them here.
Mahigit sa 100 taon ng pag-aaral

Ma'ema'e, malinis at puro sa lenguaheng hawaiin, ay matatagpuan sa maganda at historikal na Nu'uanu Valley.

Itinatag noong 1800's.

Ma'ema'e ay lumago mula sa dati na simpleng tatlong gusali

at sa kasalukuyan na pitong gusali na kayang tumanggap nang hanggang 700 na estudyante mula kinder hanggang ikalimang grado.
 

Mga tao sa komunidad ay 

sumusuporta sa eskwelahan

sa lahat nang bagay.

Ang taunang gabi nang pampamilyang kasiyahan at 

konsehong grupo nang ma'ema'e ay ehemplo nang 

pagsasama para itaguyod ang 

pag aaral at paglago nang lahat.

Upcoming Events

Paparating na Kaganapan

ADDRESS NG KALYE

319 WyllieStreet

Honolulu, HI 96817

NAGRE-REPORT NG ABSENT?

Tumawag sa 808-595-5400

iReady Guide for Families

Ma’ema’e Umaga Broadcast

Ma'ema'e Morning Broadcast Live Stream
bottom of page