top of page

Komunidad

Ang pamayanan ng paaralan ng Maʻemaʻe ay isang aktibo, buhay na komunidad ng mga magulang, mag-aaral, guro, alumni, at iba pang mga tagasuporta ng komunidad na nagbibigay ng napakalaking suporta para sa aming mga mag-aaral. Nagpapasalamat kami para sa aming mga kasosyo sa pamayanan na nag-ambag ng labis sa karanasan sa pag-aaral ng bawat mag-aaral.

Ma'ema'e Logo
MSCF Logo

Maʻemaʻe School PTSA

bottom of page