top of page

Mga Pangkalahatang Kinalabasan ng Nag-aaral (GLO)

Pencil and Paper Icon

Ang Mga Pangkalahatang Mga Hinaharap ng Mag-aaral (GLO) ay ang labis na arching na layunin ng pag-aaral na nakabatay sa pamantayan para sa lahat ng mga mag-aaral sa lahat ng antas ng grado. Ang mga napapansin na pag-uugali, na ipinapakita sa mga pang-araw-araw na gawain sa silid-aralan, ay katibayan ng mga GLO. Mahalaga ang pagsisikap ng mag-aaral, ugali sa trabaho, at pag-uugali at dapat silang suriin nang hiwalay mula sa pagganap ng akademiko sa mga nilalaman na nilalaman (alinsunod sa Patakaran ng Lupon ng Edukasyon 4501: Pagtatasa / Pag-marka sa Pagganap ng Mag-aaral)

Nyawang

Ang mga GLO ay dapat na isang mahalagang bahagi ng kultura ng paaralan dahil ang mga GLO ay hindi umiiral na nakahiwalay. Ang anim na GLO ay:

Nyawang

  • Mabilis na Nag-aaral na Nag-aaral (Ang kakayahang maging responsable para sa sariling pag-aaral)

  • Nag-ambag ng Komunidad (Ang pagkaunawa na mahalaga para sa mga tao na magtulungan)

  • Complex Thinker (Ang kakayahang ipakita ang kritikal na pag-iisip at paglutas ng problema)

  • Quality Producer (Ang kakayahang makilala at makagawa ng kalidad ng pagganap at mga de-kalidad na produkto)

  • Mabisang Communicator (Ang kakayahang makipag-usap nang epektibo)

  • Mabisa at Ethical na Gumagamit ng Teknolohiya (Ang kakayahang gumamit ng iba`t ibang mga teknolohiya nang mabisa at etikal)

Nyawang

Kinuha mula sa website ng DOE: http://reportcard.k12.hi.us/teachers_admin/glo.htm

bottom of page