top of page

Konseho ng Komunidad ng Paaralan

Pangkalahatang-ideya

Aloha! Nagbibigay ang pahinang ito ng impormasyon sa mga stakeholder tungkol sa finanaces at pagpapatakbo ng aming paaralan para sa Taon ng Paaralan sa pamamagitan ng aming Academic Plan at Comprehensive Financial Plan. Ang aming Konseho ng Komunidad ng paaralan (SCC) na binubuo ng mga punong-guro, guro, kawani, mag-aaral, magulang, at mga kasapi ng boluntaryong komunidad, ay tumutulong sa paggawa at pag-apruba sa mga planong ito para sa susunod na taon ng pag-aaral. Ang isang halalan ay gaganapin taun-taon upang maitakda ang pagiging kasapi sa SCC. Kung interesado kang sumali sa aming SCC, mangyaring makipag-ugnay sa punong-guro. Matuto nang higit pa tungkol sa Mga Konseho ng Komunidad ng Paaralan sa website ng DOE ng Hawaii DITO.

Lenn Uyeda, Principal

Nyawang

Greg Nakata

Pangalawang Punong-guro

Nyawang

Vanessa Escajeda,

Classified Staff

Nyawang

Darrell Tangonan,

Classified Staff

Nyawang

Janice Lee,

Miyembro ng Komunidad

Nyawang

Pagiging kasapi ng Magulang, Mag-aaral at Guro na TBA

Ma'ema'e Elementary School's
Mga Miyembro ng Konseho ng Komunidad ng Paaralang 2019-20
Calendar Icon

Mga Pagpupulong sa Komunidad

Hindi bababa sa dalawang beses bawat taon, magsasagawa kami ng mga pagpupulong para sa mas malawak na pamayanan upang magbigay ng input sa aming Akademikong Plano at Plano sa Pinansyal.

SY 2018-19 Mga Dokumento

Financial Plan
Academic Plan

Meeting Minuto 2019-20

bottom of page