top of page

Pagsasanay sa Pagta-type

Computer Icon

* PAKITANDAAN: Ang lahat ng mga link sa aming website ay ibinibigay para sa iyong kaginhawaan. Ang Ma'ema'e Elementary ay hindi nag-eendorso ng alinman sa naka-link na nilalaman. Ang mga may-ari at tagalikha ng mga panig ng third-party na ito ang may pananagutan para sa nilalamang iyon. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa alinman sa mga link na ito, mangyaring tandaan na ang URL o pamagat ng label at makipag-ugnay sa amin DITO .

bottom of page